محمودزاده باقری

وبلاگ مهندس محمود زاده باقری

کنترل سرعت مقاوم فازی چند هدفه برای موتور جریان مستقیم
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩
 

چکیده امروزه بسیاری از وسایل سیار، انرژی خود را از باطری تامین می کنند. موتور جریان مستقیم برای این نوع وسایل مناسب ترین گزینه است. بعلاوه سرعت این موتورها را می توان به سهولت و در بازه وسیعی کنترل نمود. روشهای کنترل هوشمند به دلیل سادگی و قابلیتهای زیاد امروزه بطور وسیعی در کنترل فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله برای موتور جریان مستقیم کنترل کننده  مقاوم فازی طراحی و ارائه شده است. این کنترل کننده علی رغم تغییرات گشتاور بار و یا تغییر المانهای موتور، سرعت موتور را در مسیردلخواه تعیین شده تثبیت می کند. از ویژگی های دیگر این کنترل کننده، تامین تابع هدف چند متغیره است که قادر است رفتار دینامیکی موتور را به دلخواه تامین کند. پاسخ سریع، خطای ماندگار، و فراجهش کم از مزایای دیگر این روش است. 

کلید واژه- کنترل سرعت مقاوم ، منطق فازی ، تابع هدف چند متغیره ،  ماشینDC


 
 
تحلیل فیلتر اکتیوقدرت سه فاز برای کاهش هارمونیک و جبران سازی توان راکتیو
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩
 

چکیده

امروزه مسئله کیفیت توان وکاهش اعوجاج شکل موج های ولتاژ وجریان درشبکه های قدرت به یکی ازمسائل بسیارمهم وبااهمیت تبدیل شده است. فیلترهای اکتیو درشبکه های توزیع نامتعادل برای متعادل سازی بار،بهبودضریب توان وحذف هارمونیک های جریان به کارمی رود. دراین مقاله یک روش جدیدکنترل درفیلتراکتیوقدرت سه فازبرای حذف هارمونیکهاوجبران سازی توان راکتیوومتعادل سازی بارتحت ولتاژشبکه غیرایده ال ارائه شده است.روش پیشنهادی توسط نرم افزارmatlab/simulink شبیه سازی شده ونتایج شبیه سازی نشان می دهدکه رفتاردینامیکی سیستم کاملامطلوب   می باشد.

 

کلمات کلیدی- فیلترفعال قدرت ، جبران هارمونیکی ، متعادل سازی بار


 
 
کنترل بهینه نسبت جریان های نامی دو موتور الکتریکی DC هم محورشده بر اساسGA
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩
 

چکیده - شناورهای زیرسطحی امروزه کاربردهای فراوانی درزمینه های تحقیقاتی، نظامی،تجاری وغیره دارندکه موفقیت یک شناورزیرسطحی درزمینه های فوق درگروسیستم محرک این وسایل می باشد. افزایش توان و بهبود راندمان سیستم محرک شناورهای زیرسطحی که از موتور های الکتریکی استفاده می کنند امکان افزایش توانایی وبرد این وسایل واجرای ماموریت های طولانی تررا به همراه دارد.که این کار با تزویج مکانیکی دوموتورالکتریکی جریان مستقیم مختلف میسرخواهدشد. یکی ازمسایل مربوط به این روش نحوه تقسیم مناسب توان باربین دوموتوراست که درراندمان سیستم نقش بسزایی دارد لذابه نحوی بایداین تقسیم باربین دوموتوربهینه گردد در این مقاله روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارائه شده که طی آن بهترین نسبت تقسیم بار برای دو موتور تعیین می گردد.

کلید واژه- کنترل بهینه، تقسیم توان بار ، الگوریتم ژنتیک (GA)، راندمان و برد سیستم محرک


 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت الکتریکی شامل ژنراتورهای توربین بادی
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩
 

خلاصه: قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت خصوصا منابع انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا استفاده از این منابع در سیستمهای قدرت بزرگ نسبت به گذشته رشد افزونی داشته است. با توجه به ویژگی تناوبی سرعت باد  ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت خصوصا ژنراتورهای توربین بادی  کار آسانی نیست ونیازمند روش های خاصی است. در اینجا از مدل سری های زمانی برای مدلسازی سرعت باد و از سیستم آزمایشی روی بیلینتون (RBTS) به عنوان ظرفیت و از مدل بار سیستم آزمایش قابلیت اطمینان IEEE استفاده گردیده است.در این مقاله به قابلیت اطمینان سیستمهای توربین بادی پرداخته شده و ازنرم افزارMatlab/Simulink برای شبیه سازی ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت استفاده شده که نتایج شبه سازی بدست آمده نشان دهنده موضوع می باشد .

 

کلمات کلیدی:آنالیز قابلیت اطمینان ، ژنراتورهای توربین بادی (WTG)، انرژی تجدیدپذیر ، مدل سری های زمانی(TSM) ، راندمان


 
 
جایابی بهینه D-STATCOM در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩
 

 

چکیده - دراین مقاله هدف طراحی وشبیه سازی الگوریتم ژنتیک که الگوریتم کاملاشناخته شده می باشد،جهت جایابی وتعین میزان تولیدتوان راکتیو توسط D-STATCOM می باشد به گونه ای که تلفات سیستم قدرت که شامل توان تلف شده در خطوط انتقال می باشد را کمینه کند.در این مقاله یک سیستم استاندارد 30شینه IEEEجهت شبیه سازی انتخاب شده است و همچنین با توجه به ملاحضات اقتصادی سه عددD-STATCOM  در این سیستم جایابی شده اند.جایابی بهینه هر کدام از D-STATCOM ها توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده است . D-STATCOM ها در این مقاله از نوع با خازن ثابت انتخاب شده اند و طراحی کنترل کننده آنها به گونه ای است که می توانند به هر مقدار مرجع برای توان راکتیو در بازه نامی آنها پاسخ سریع دهد. نتایج شبیه سازی و کاهش تلفات شبکه به کمتر از 150 درصد مقدار اولیه خود نشان دهنده کارایی الگوریتم ارائه شده می باشد .

 

کلید واژه- الگوریتم ژنتیک (ga)، بهینه سازی، کاهش تلفات،کیفیت توان، D-Statcom  


 
 
احداث نیروگاههای کوچک و تولید پراکنده برق
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩
 

چکیده - امروزه به دلیل  مشکلات احداث وبهره برداری از نیروگاههای بزرگ و با ظرفیت تولید بالا وبا توجه به گسترش سریع صنایع و نا کافی بودن میزان انرژی و ظرفیت خطوط انتقال وتوزیع کشور و بحث مدیریت و افزایش قابلیت اطمینان سیستم برق کشوری از یک سو ومیزان تلفات انرژی که از این راهگرد به سیستم برق کشور آسیب وارد می کند از سویی دیگر سبب گشته تا شاهد روند رو به رشد مشکلات پیک بار وافزایش غیر واقعی مصرف برق باشیم. از طرفی با احداث نیروگاههای با ظرفیت بالا نیز برای جبران این کمبودها سبب افزایش مقدار مصرف سوخت فسیلی تا میزان 47% تا سال 2020 میلادی خواهیم بود که خود مشکل زمان را پیش رو خواهد داشت، که با توجه به مزایای تولیدات پراکنده و وجود پتانسیل های بالقوه موجود در آب و هوای کشور و صنایع تولیدی موجود حتی در بخش خصوصی را به عنوان کاربردی ترین ایده حل مشکلات مطرح شده عنوان کرد. استفاده از مولد های کوچک برای تولید برق بعد از ایجاد نیروگاههای بزرگ رنگ باخت اما با پیشرفت تکنولوژی های تولید برق در مقیاس کوچک و ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق و مسائل زیست محیطی، باعث مطرح شدن مجدد این مولد ها در صنعت تولید برق شده است. در این مقاله  به مزایای مولد های تولید پراکنده که نامتمرکز یا فراگیر نیز نامیده می شوند می پردازیم سپس به قابلیت ها و کارکرد های مهم بخصوص مسائل محیط زیستی و معرفی چند تکنولوژی استفاده از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق می پردازیم و در انتها اشاره داریم به مسائل اقتصادی و روند استفاده از تولید پراکنده در جهان و لزوم توجه به آن در کشور .

 

کلید واژه- تولید پراکنده (Distributed Generation) ، امکان سنجی، نیروگاههای  با ظرفیت تولیدی کم ،  محیط زیست ، ظرفیت یابی