محمودزاده باقری

وبلاگ مهندس محمود زاده باقری

طراحی بخش کنترل وضعیت یک سیستم ترکیبی انرژی و کنترل وضعیت در مد گشتاور
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳
 

 

چکیده: سیستم ترکیبی انرژی و کنترل وضعیت در سالهای اخیردارای نقش پررنگی در ماهواره های کوچک شده است. در این سیستم یک چرخ طیار دوتایی جایگزین باتریهای متداول ذخیره ی انرژی  می شود، در حالی که به طور همزمان وضعیت ماهواره ی ارسالی از زمین نیز کنترل می شود. در مقالات قبلی هر چرخ طیار در مد سرعت کنترل شده است که به نظر می رسد به منظور کاهش حساسیت به خطای ماندگار گشتاور از این مد استفاده شده است اما دراین مقاله نشان داده می شود که این حساسیت چندان قابل توجه نبوده و حتی به جهت استفاده از مد گشتاور در کنترل وضعیت و ارتباط تنگاتنگ میان اعمال گشتاور و کنترل وضعیت این شیوه بسیار ملموس تر از روش کنترل سرعت است. در پایان تأثیر حالت ایده آل و غیرایده آل بر دقت کنترل وضعیت و سرعت چرخهای طیار مورد بررسی قرارمی گیرد. به جهت مشابهت روند طراحی قسمت مدیریت توان در دو مد کنترل سرعت و گشتاور تنها به طراحی قسمت کنترل وضعیت بسنده شده است.

واژه های کلیدی: کنترل وضعیت، ذخیره ی انرژی، چرخ طیار


 
 
طرح جدیدی از یک کنترل کننده تناسبی- فازی- ژنتیک، برای کنترل موتور جریان مستقیم
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳
 

 

چکیده: در این مقاله یک کنترل کننده فازی- ژنتیک با گین تناسبی همراه با توابع عضویت متفاوت در ورودی و خروجی، برای کنترل سرعت موتور جریان مستقیم ارائه می شود. خصوصیات ویژه این کنترل کننده جدید با توجه به مقایسه عملکرد آن با کنترل کننده منطق فازی مرسوم جهت کنترل سرعت موتور جریان مستقیم نشان داده می شود. طرح این مقاله نسبت به مدلهای قبلی دارای برتری تصمیم گیری می باشد، که این برتری ها عبارتند از:  پیگردی سریع، خطای حالت دائمی صفر و قابلیت حذف اختلالات بار. در ادامه نتایج حاصل از طراحی این کنترل کننده فازی- ژنتیک جهت نمایش قابلیت آن ارائه شده است .

کلید واژه- موتور جریان مستقیم ، کنترل کننده تناسبی- فازی- ژنتیک ، کنترل کننده منطق فازی ، الگوریتم ژنتیک .