محمودزاده باقری

وبلاگ مهندس محمود زاده باقری

جایابی بهینه D-STATCOM در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩
 

 

چکیده - دراین مقاله هدف طراحی وشبیه سازی الگوریتم ژنتیک که الگوریتم کاملاشناخته شده می باشد،جهت جایابی وتعین میزان تولیدتوان راکتیو توسط D-STATCOM می باشد به گونه ای که تلفات سیستم قدرت که شامل توان تلف شده در خطوط انتقال می باشد را کمینه کند.در این مقاله یک سیستم استاندارد 30شینه IEEEجهت شبیه سازی انتخاب شده است و همچنین با توجه به ملاحضات اقتصادی سه عددD-STATCOM  در این سیستم جایابی شده اند.جایابی بهینه هر کدام از D-STATCOM ها توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده است . D-STATCOM ها در این مقاله از نوع با خازن ثابت انتخاب شده اند و طراحی کنترل کننده آنها به گونه ای است که می توانند به هر مقدار مرجع برای توان راکتیو در بازه نامی آنها پاسخ سریع دهد. نتایج شبیه سازی و کاهش تلفات شبکه به کمتر از 150 درصد مقدار اولیه خود نشان دهنده کارایی الگوریتم ارائه شده می باشد .

 

کلید واژه- الگوریتم ژنتیک (ga)، بهینه سازی، کاهش تلفات،کیفیت توان، D-Statcom