محمودزاده باقری

وبلاگ مهندس محمود زاده باقری

بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع نیروی برق با استفاده از DVR
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٥
 

چکیده: بخاطروجود بارهای حساس و متنوع و  پیچیده بودن  شبکه‌های توزیع امروزی، بهبود  کیفیت توان در سیستم های توزیع جایگاه خاصی پیدا کرده است. مشکلات کیفیت توان شامل افت ها ، وقفه های گذرا و سایر   اعوجاج های  شکل موج های سینوسی می باشد . لذا برای بهبود کیفیت توان راهکارهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها بکارگیری تکنولوژی الکترونیک قدرت در قالب ادوات Custom Power می‌باشد.یکی از این ادوات که بصورت سری به شبکه‌های توزیع متصل می‌گردد و با تزریق ولتاژ به شبکه، میزان دامنه و فاز ولتاژ دو سر بار را کنترل می‌کند بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR ) می باشد.DVR یک وسیله الکترونیک قدرت می باشدکه جهت جبران افت ولتاژ (SAG) از طریق تزریق ولتاژ سه فاز بصورت سری وسنکرون با ولتاژشبکه توزیع بکار می رود. . DVR قادر است بارهای حساس را دربرابرانواع SAGو اغتشاشات در تغذیه حفاظت کند و از سه اینورتر تکفاز و یک باس DC تشکیل شده است. و قابلیت تولید و جذب توان اکتیو و رأکتیو را دارد، در این مقاله به مدلسازی و شبیه‌سازی یک DVR و بررسی اثر کاربرد آن در بهبود کیفیت توان شبکه‌های توزیع پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: کیفیت توان، شبکه‌های توزیع، افت ولتاژ ، بازیاب دینامیکی ولتاژ