محمودزاده باقری

وبلاگ مهندس محمود زاده باقری

تحلیل فیلتر اکتیوقدرت سه فاز برای کاهش هارمونیک و جبران سازی توان راکتیو

چکیده امروزه مسئله کیفیت توان وکاهش اعوجاج شکل موج های ولتاژ وجریان درشبکه های قدرت به یکی ازمسائل بسیارمهم وبااهمیت تبدیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

کنترل بهینه نسبت جریان های نامی دو موتور الکتریکی DC هم محورشده بر اساسGA

چکیده - شناورهای زیرسطحی امروزه کاربردهای فراوانی درزمینه های تحقیقاتی، نظامی،تجاری وغیره دارندکه موفقیت یک شناورزیرسطحی درزمینه های فوق درگروسیستم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت الکتریکی شامل ژنراتورهای توربین بادی

خلاصه:قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت خصوصا منابع انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا استفاده از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 44 بازدید

جایابی بهینه D-STATCOM در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم

  چکیده -دراین مقاله هدف طراحی وشبیه سازی الگوریتم ژنتیک که الگوریتم کاملاشناخته شده می باشد،جهت جایابی وتعین میزان تولیدتوان راکتیو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 37 بازدید
بهمن 91
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
اسفند 88
6 پست
مرداد 88
4 پست