بررسی جبران افت ولتاژ (SAG) درسیستم های قدرت الکتریکی با DVR

بخاطر وجود بارهای حساس و متنوع و پیچیده بودن شبکه‌های توزیع امروزی، بهبود کیفیت توان(برق) در سیستم های توزیع جایگاه خاصی پیدا کرده است. کیفیت توان تاثیر بسزایی بر تجهیزات ارتباطی با تکنولوژی بالا،کنترل پیشرفته ،اتوماسیون وغیره دارد ، به عنوان مثال افت ولتاژ می تواند تاثیر نامطلوبی بر ساخت و تولید نیمه هادی ها داشته باشدو ضررهای اقتصادی زیادی را به بارآورد . مشکلات کیفیت توان شامل افت ها ، وقفه های گذرا و سایر اعوجاج های شکل موج های سینوسی می باشد . لذا برای بهبود کیفیت توان راهکارهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها بکارگیری تکنولوژی الکترونیک قدرت در قالب ادوات Custom Power می‌باشد.یکی از این ادوات که بصورت سری به شبکه‌های توزیع متصل می‌گردد و با تزریق ولتاژ به شبکه، میزان دامنه و فاز ولتاژ دو سر بار را کنترل می‌کند DVR  می باشد. DVR یک وسیله الکترونیک قدرت می باشدکه جهت جبران افت ولتاژ از طریق تزریق ولتاژ سه فاز بصورت سری وسنکرون با ولتاژشبکه توزیع بکار می رود.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید