کنترل سرعت مقاوم فازی چند هدفه برای موتور جریان مستقیم

چکیده امروزه بسیاری از وسایل سیار، انرژی خود را از باطری تامین می کنند. موتور جریان مستقیم برای این نوع وسایل مناسب ترین گزینه است. بعلاوه سرعت این موتورها را می توان به سهولت و در بازه وسیعی کنترل نمود. روشهای کنترل هوشمند به دلیل سادگی و قابلیتهای زیاد امروزه بطور وسیعی در کنترل فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله برای موتور جریان مستقیم کنترل کننده  مقاوم فازی طراحی و ارائه شده است. این کنترل کننده علی رغم تغییرات گشتاور بار و یا تغییر المانهای موتور، سرعت موتور را در مسیردلخواه تعیین شده تثبیت می کند. از ویژگی های دیگر این کنترل کننده، تامین تابع هدف چند متغیره است که قادر است رفتار دینامیکی موتور را به دلخواه تامین کند. پاسخ سریع، خطای ماندگار، و فراجهش کم از مزایای دیگر این روش است. 

کلید واژه- کنترل سرعت مقاوم ، منطق فازی ، تابع هدف چند متغیره ،  ماشینDC

/ 0 نظر / 25 بازدید