ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت الکتریکی شامل ژنراتورهای توربین بادی

خلاصه:قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت خصوصا منابع انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا استفاده از این منابع در سیستمهای قدرت بزرگ نسبت به گذشته رشد افزونی داشته است. با توجه به ویژگی تناوبی سرعت باد  ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت خصوصا ژنراتورهای توربین بادی  کار آسانی نیست ونیازمند روش های خاصی است. در اینجا از مدل سری های زمانی برای مدلسازی سرعت باد و از سیستم آزمایشی روی بیلینتون (RBTS) به عنوان ظرفیت و از مدل بار سیستم آزمایش قابلیت اطمینان IEEE استفاده گردیده است.در این مقاله به قابلیت اطمینان سیستمهای توربین بادی پرداخته شده و ازنرم افزارMatlab/Simulink برای شبیه سازی ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت استفاده شده که نتایج شبه سازی بدست آمده نشان دهنده موضوع می باشد .

 

کلمات کلیدی:آنالیزقابلیت اطمینان، ژنراتورهای توربین بادی (WTG)، انرژی تجدیدپذیر ، مدل سری های زمانی(TSM)، راندمان

/ 1 نظر / 45 بازدید
نیما

اگه لیست نیروگاههای برق رو بنویسی ممنون میشم