احداث نیروگاههای کوچک و تولید پراکنده برق

چکیده -امروزه به دلیل  مشکلات احداث وبهره برداری از نیروگاههای بزرگ و با ظرفیت تولید بالا وبا توجه به گسترش سریع صنایع و نا کافی بودن میزان انرژی و ظرفیت خطوط انتقال وتوزیع کشور و بحث مدیریت و افزایش قابلیت اطمینان سیستم برق کشوری از یک سو ومیزان تلفات انرژی که از این راهگرد به سیستم برق کشور آسیب وارد می کند از سویی دیگر سبب گشته تا شاهد روند رو به رشد مشکلات پیک بار وافزایش غیر واقعی مصرف برق باشیم. از طرفی با احداث نیروگاههای با ظرفیت بالا نیز برای جبران این کمبودها سبب افزایش مقدار مصرف سوخت فسیلی تا میزان 47% تا سال 2020 میلادی خواهیم بود که خود مشکل زمان را پیش رو خواهد داشت، که با توجه به مزایای تولیدات پراکنده و وجود پتانسیل های بالقوه موجود در آب و هوای کشور و صنایع تولیدی موجود حتی در بخش خصوصی را به عنوان کاربردی ترین ایده حل مشکلات مطرح شده عنوان کرد. استفاده از مولد های کوچک برای تولید برق بعد از ایجاد نیروگاههای بزرگ رنگ باخت اما با پیشرفت تکنولوژی های تولید برق در مقیاس کوچک و ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق و مسائل زیست محیطی، باعث مطرح شدن مجدد این مولد ها در صنعت تولید برق شده است. در این مقاله  به مزایای مولد های تولید پراکنده که نامتمرکز یا فراگیر نیز نامیده می شوند می پردازیم سپس به قابلیت ها و کارکرد های مهم بخصوص مسائل محیط زیستی و معرفی چند تکنولوژی استفاده از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق می پردازیم و در انتها اشاره داریم به مسائل اقتصادی و روند استفاده از تولید پراکنده در جهان و لزوم توجه به آن در کشور .

 

کلید واژه- تولید پراکنده (Distributed Generation) ، امکان سنجی، نیروگاههای  با ظرفیت تولیدی کم ، محیط زیست ،ظرفیت یابی

/ 0 نظر / 27 بازدید